Tủ lạnh cao cấp Bosch

Tủ lạnh Bosch KGV33V13
Tủ lạnh Bosch KGV33X33
Tủ lạnh Bosch KGV33X46 màu Inox
Tủ lạnh Side - by - Side Bosch KAD 62 V 70
Tủ lạnh Side by Side Bosch KAD 62P90
Tủ lạnh Side - by - Side Bosch KAD 62S51
Tủ lạnh Side by Side Bosch KAD62S21
Tủ lạnh Side by Side Bosch KAN58A45