Tủ lạnh

Tủ lạnh cao cấp Teka NFE 320
Tủ lạnh cao cấp Teka TGF 270
Tủ lạnh cao cấp Teka TS1 370
Tủ lạnh cao cấp Teka NF1 340 D
Tủ lạnh cao cấp Teka NFE1 420
Tủ lạnh cao cấp Teka FI 290 Integrated
Tủ lạnh cao cấp Teka CI 350
Tủ lạnh Bosch KGV33V13
Tủ lạnh Bosch KGV33X33
Tủ lạnh Bosch KGV33X46 màu Inox