Tủ bếp gỗ xoan đào

Tủ bếp gỗ xoan đào XD09
Tủ bếp gỗ xoan đào XD10