Lò vi sóng Teka

Lò vi sóng Teka-MW 32 BIS
Lò vi sóng Teka MC 32 BIS
Lò vi sóng Teka MWL 22 EGL
Lò vi sóng Teka MWE 22 BI
Lò vi sóng Teka MWE 22 EGL
Lò vi sóng Teka MWE 210G
Lò vi sóng Teka MMW 18 BHG