Lò vi sóng Fagor

Lò vi sóng Fagor MW4_23EGX
Lò Vi Sóng Âm tủ Fagor MWB-23A EGX
Lò Vi Sóng Âm tủ Fagor MWB-309A CE X
Lò Vi Sóng Âm tủ Fagor MWB-580 ATCX
Lò Vi Sóng Âm tủ Fagor MWB-245A GEX