Chậu rửa Teka

Chậu rửa bát Teka PRAME 1B 1D plus right
Chậu rửa bát Teka 2 1/2D right
Chậu rửa bát Teka CUARDRO 2B 1D
Chậu rửa TEKA CLASSIC 860.500.1B.1D
Chậu rửa TEKA CLASSIC SINK 1½B 1D
Chậu rửa TEKA ANGULAR SINK 2B
Chậu rửa TEKA CLASSIC 860.500.2B
Chậu rửa bát Teka classic 2B-1D-1160.500
Chậu rửa TEKA CLASSIC 2½B 1D
Chậu rửa TEKA PRINCESS SINK 1½B 1D
Chậu rửa TEKA NERISSA 1½B 1D