Bếp điện từ Fagor

Bếp điện từ FAGOR IF-700S
Bếp cảm ứng điện từ FAGOR IF-4AX
Bếp cảm ứng điện từ Fagor IF 4S
Bếp cảm ứng điện từ Fagor IF-33BS