Bếp điện Teka

Bếp điện TEKA TR 640
Bếp điện âm mặt kính Teka IR 622