Bếp điện kết hợp từ Teka

Bếp điện kết hợp từ TEKA IR 624