Bếp điện kết hợp từ Fagor

Bếp điện từ FAGOR I-200TS