Bếp điện Bosch

Bếp điện Ceramic Bosch PKN 645 T 14
Bếp điện Ceramic Bosch PKN 651 N 14 D
Bếp điện âm kính Bosch PKF645E14E
Bếp điện Bosch PKC875N14A